розділ 2


Розділ 2. Аналіз сучасного етапу розвитку суспільства.

2.1 Необхідність організації суспільства за принципом логічного мислення. Роль Інтернет-технологій.

    Кожна людина, живучи в суспільстві відрізняється між собою іноді по мові, іноді по походженню, іноді по релігії, але завжди по історії. Для появу суспільної свідомості  індивідуальна свідомість людина повинна мати певні характеристики, відповідати певним умовам. Людина є утворення природи, а об`єктивний світ природи енергитично організований різним чином. [ ]

Людина, проходить всі етапи розвитку, наприклад формування пам'яті, уяви і інші етапи. З моменту народження дитини  у нього формується не тільки фізичні, але і плотські, розумові здібності. Надалі у дитини формуються особові якості, такі як довіра до людей, любов і прихильність до батьків, пам'ять, увага.

     Пам'ять – це процеси, які допомагают сприймати, запам'ятовувати, берегти і відтворювати інформацію.

Пам'ять - це основа психічного життя. Це чарівна шкатулка, яка зберігає наше минуле для нашого майбутнього. Людина без пам'яті не була б людиною. Будь-яка проста або складна діяльність заснована на тому, що образ сприйнятого зберігається в пам'яті. Якби не було пам'яті, ми не могли б зрозуміти жодної пропозиції, оскільки, не встигнувши дочитати до кінця, забули б його початок. Існує певний запас слів, понятий, образів, які бережуться в пам'яті все життя - це довготривала  пам'ять. Якщо інформація береглася недовго : секунди або хвилини - це короткочасна пам'ять.

Наприклад, сучасному школяреві доводиться запам'ятовувати не тільки слова, але і формули, правила, схеми, іноземні слова, цілі сторінки літературного тексту. Пропонований матеріал рекомендує ігри і завдання, які допоможуть розвинути пам'ять дітей, зробити її більш ефективною.

Увага – нагляд.

Коли дитина йде в школу у нього розвиваються такі якості як допитливість і активність, наслідування до дорослих, жива уява.

  Уява – це створення нового образу: активне (творче)

пасивне (довільне).

Уява — здібність людини до побудови нових образів шляхом переробки психічних компонентів, придбаних в минулому досвіді. В уяві відбувається образне передбачення результатів, які можуть бути досягнуті за допомогою тих або інших дій. Для уяви характерний високий ступінь наочності і конкретності. Провідним механізмом творчої уяви, в якій метою виступає створення саме нового, ще не існуючого предмету, служить процес превнесения какого–либо властивості предметів іншої області. Розрізняють довільну уяву, що виявляється при цілеспрямованому рішенні наукових, технічних і художніх задач, і мимовільне, виявляється в сновидіннях, в медитативних образах. Одним з джерел розвитку уяви, в якій воно придбаває комунікативні якості, є гра дошкільників.

У середній школі у дитини починає формуватся мислення, працьовитість, прагнення до досягнення мети.

    Мислення – це здатність людини, робити висновки на основі накопичених знань. Мислення буває об'єктне, творче і логічне.

Мислення, відображаючи предмети і явища дійсності, є вищим ступенем людського пізнання. При цьому, маючи своїм єдиним джерелом відчуття, воно розсовує межі безпосереднього віддзеркалення, що дає можливість одержувати знання про такі властивості і явища, які не можуть бути безпосередньо сприйняті людиною.

       Процеси мислення як би завершують ланцюг обробки інформації, але, в теж час, сприйняття, увага і пам'ять ближче всього до нервової діяльності і є фундаментальними процесами. Мислення — активний процес, в якому відбувається взаємодія збережених і витягнутих ментальних репрезентацій для відтворення нових репрезентацій.

Основною якістю сучасної людини для пізнання дійсності взаємодій в многограном суспільстві є логічне мислення. Логічне мислення виявляється через рух до мети шляхом усунення незнань через методи.

В моєму віці вже сформована і пам'ять, і увага, але це такі якості які необхідно розвивати. Розвивати пам'ять, увагу можна за допомогою вивчання віршів, запам'ятовування інформації. Також в цьому віці відбувається життєве самовизначення, розвиток планів на майбутнє, прагнення досягнути якоїсь мет

        Етапи організації суспільства пов'язані з етапами організації людини і знаходяться в прямій залежності, оскільки людина  є підсистемою суспільства. І організація людини залежить від рівня організації суспільства, в якому він починає своє існування.

 

Рівні організації і розвитку людини  виявляються в його умінні працювати з алгоритмами. Виділимо в розвитку людини наступні  етапи:

1.Етап элементарного пристрою.

На цьому етапі, людина при народженні придбаває певний набір алгоритмів, і використовує його на всьому процесі існування. (системна програма)

2.Етап адаптуючого пристрою.

На цьому етапі людина володіє здатністю в процесі життєдіяльності вибирати необхідний для існування комплекс алгоритмів, а всі інші скидає. При попаданні в інше середовище, він може придбавати нові алгоритми, але попередні не використовує.

3.Етап свідомого пристрою.

На цьому етапі  людина розуміє своє значення в середовищі, свій вплив на середовище і володіє здатністю вибору найефективнішого

алгоритму. При цьому, свідома людина завжди усередині себе вимагає передати свій досвід іншому. (прикладна програма)

4.Етап розумного пристрою.

Володіє можливістю придбавати алгоритми і передавати їх іншим, фіксуючи алгоритми в культурному середовищі. При чому, цей процес відбувається  самостійно.

5. Етап інтелектуального пристрою.

На цьому етапі людина направляє свої дії на роботу колективу.

Інтернет – це середовище, для відображення безлічі змін, які відбуваються в ЄЇС і ІЇС. Інтернет – це найбільш динамічно  інформаційне середовище, що розвивається, обміні в історії людства.

Інтернет - це середовище призначена для організації інформації обміну між підсистемами ІЇС, представлення нових об'єктів, образів дій і алгоритмів взаємодій з метою досягнення відповідності дій людей і переходу ІЇС на новий энерго-информационный рівень

Інтернет, як дзеркало відображає всі соціальні процеси. На початку соціальне дії створюється в суспільстві, потім відображається в Інтернеті.

На сучасному етапі розвитку суспільства Інтернет є частиною культурного середовища, в якому відбувається відображення накопичених в суспільстві образів дії, за допомогою алгоритмів. Інформаційною одиницею середовища Інтернет є сайт. Кожний сайт відповідає певному явищу в суспільстві.

         Інтернет володіє гігантськими можливостями для листування і інших видів видаленого спілкування. Проте необхідно мати у вигляді, що спілкування за допомогою текстових повідомлень, на відміну від живого, має одну неприємну особливість. При звичній розмові співбесідник може здогадатися про істинне значення вашої фрази по міміці і по інтонаціях голосу. Текстове ж повідомлення цією додатковою інформацією не володіє, і завжди є небезпека, що ваш беззлобний жарт може бути розцінена як груба образа.

   За допомогою Інтернету ви можете завести знайомих по інтересах. Було б чудово, якби всі засвоїли банальну істину: коли ви поводитеся пристойно, то це підвищує вірогідність того, що з вами поводитимуться так само.Все хороше і погане що зустрічається в реальному житті, перекочувало в Інтернет. Проте якщо в реальному світі існують якісь правила поведінки і закони, за невиконання яких вас можуть тут же призвати до відповіді, то в Інтернеті панує повна анонімність, і людини здійснюючого протиправні дії, досить важко ідентифікувати.

Електрона  пошта

за допомогою електронної пошти можна відправляти послання, які будуть доставлені негайно.К повідомлення можго додати документ, зображення, голосовий запис, відеоформати.

Правила поведінки

Завжди заповнюйте поле Тема при створенні повідомлень і підписуйтеся. Величезна кількість листів з вірусами приходить без теми і підпису, тому такий лист, швидше за все, буде миттєво видалений. Постарайтеся максимально коротко і точно відобразити в темі суть вашого листа, щоб його не видалили як підозріле.

Не розтікайтеся думкою по древу, пишіть листи стисло і по справі.

Не пересилайте великі файли-вкладення без попередньої архівації. Якщо і після упаковки розмір вкладення значний, то погодьте це питання з адресатом і одержте підтвердження, що він готовий викачувати прикріплений файл хоч цілу добу.

  FTR  дозволяє користувачу одержувати і відправляти комп'ютерні файли, також дозволяє передавати файли без помилок.

USENET  дозволяє користувачам Інтернету посилати повідомлення відразу великій кількості людей. Тут можна знайти відповіді на повідомлення, пропонується спеціальна програма новин.

IRC  дозволяє спілкуватися з іншими користувачами Інтернету в реальному часі. 

        Висновки: Для прояву суспільної свідомості  індивідуальна свідомість людина повинна мати певні характеристики, відповідати певним умовам. Людина є утворення природи, а об`єктивний світ природи енергитично організований різним чином. Інтернет – це середовище, для відображення безлічі змін, які відбуваються в ЄЇС і ІЇС. Інтернет – це найбільш динамічно  інформаційне середовище, що розвивається, обміні в історії людства. Все хороше і погане що зустрічається в реальному житті, перекочувало в Інтернет. Проте якщо в реальному світі існують якісь правила поведінки і закони, за невиконання яких вас можуть тут же призвати до відповіді, то в Інтернеті панує повна анонімність, і людини здійснюючого протиправні дії, досить важко ідентифікувати.

 

2.2. Особливості організації людини в Європейській структурі Освіти.

    Сьогодні 45 європейських країн, включно з Україною є учасниками болонського процесу. Це процес європейських реформ, який направлений на створення загального Простору европейскогог вищої освіти до 2010 року.

Болонский процес направлений на посилення взаємозв'язків між різними освітніми системами країн.

Навчання згідно болонському процесу припускає 50% самостійної роботи студента. Навчання і оцінювання студента відбувається по кредитній – модульній системі. Кредити – умовні одиниці, в яких визначається об'єм освіти. Кредитна система дає можливість врахувати всі досягнення студента – не тільки учбове навантаження, але і участь в научных дослідженнях, конференціях, заходах. Основою технології кредитно-модульної системи є структура з модулів частин учбового процесу.

 


 


Що стосується кредитно-модульної системи, то у нас вона редукувалася до особливої системи оцінювання знань, які даються, в основному, на лекціях. В результаті введення цієї самої кредитно-модульної системи кількість годин аудиторної роботи із студентами на кожний курс різко скоротилася за рахунок скорочення практичних занять (найефективнішої форми роботи). Формально це скорочення компенсується збільшенням кількості годинника на так звану внеаудиторную роботу, але реальне така, звичайно, не ведеться, оскільки годинник цей додатково викладачам не оплачується, приміщення для її проведення не забезпечуються і ніхто її не контролює.

      Кредитно-модульна система включає  процес накопичення балів. Весь модуль представляється у вигляді сукупності дій і подій, участь в яких дозволяє учню накопичити необхідну кількість балів для отримання високої оцінки за модуль. Модуль  - це структурна одиниця, яка допомагає учню разом з вчителем поетапно рухатися до досягнення мети. Модуль включає в собі блок занять присвячених одній темі.

Болонська система освіти вимагає діяльності з уразумінням необхідності постійного оновлення своїх спосібів дії та цілей, як першочергової якості для існування у інформаційному суспільстві. Отже, перш за всім Болонська система вимагає не тільки наявність у людини саме організаційних якостей. Важливою перепусткою до простору глобальної загальнолюдської культури є знання та дотримування через образ діяльності форм національної культури. Представники будь-якої країни, що інтегрується у європейський простір, повинні бути насіями національної культури. Це виявляється, перш за все у використанні у повсякденні національну мову [ ]. Наша національна мова – це українська мова. Протягом років незалежності відбувається перехід освіти на українську мову навчання. Якщо провести аналіз, то можно побачити, що відбувається перехід на українську мову навчання.

 

 Природа создает человека, а формирует его общество.
100% непредпринятых попыток не увенчаются успехом.
Спасай так, как спасаю Я.
В гавани корабли в безопасности - Но их строят не для этого.
Будь внимателен, ключ к спасению в твоих руках.
Людей следует либо ласкать, либо изничтожать, ибо за малое человек может отомстить, а за большее-не может
Я намерен реквизировать корабль, набрать людей на Тортуге, чтобы вершить разбой на потребу своей чёрной душе.
А вы думаете, класс жажду запивает квасом? Класс, он тоже выпить не дурак.
Путь к победе полон работы над собой.
Не бойтесь того, что ваша жизнь должна окончиться - бойтесь того, что она так и не начнется.
3десь было так темно, тихо и пустынно, что невольно хотелось совершить преступление.
Я бы хотел, чтобы вы прежде всего научились искусству жить среди людей так, чтобы не страдать самим и не заставлять страдать других.
Лишь немногие знают, сколько надо знать, чтобы узнать, как мало они знают.
Мозги – основа всего. Мозги, мысли, интересы. Руки, которые могут энергию дать. Руки, которые могут обнять, руки, которые могут направить.
Человек не хозяин своего таланта, он только его проводник. И тот, кто этого не понимает, однажды утром просыпается бездарным.
Адам был человеком: он пожелал яблока с райского древа не потому, что оно было яблоко, а потому, что оно было запретным.
Я мыслю, следовательно, я существую — фраза интеллектуала, который пренебрегает зубной болью
После попоем, Лизавета. После попоем.
Это как же мы будем делить машину, дубина? Бензопилой?
Быть получше худшего, еще не значит быть хорошим.


Последние новости


Упражнения с гирями

Подъем на грудь гири одной рукой. И. п. – гири на полу, ноги поставить с обеих сторон гири. Из этого положения, наклонившись, взять гирю и усилиями ног и рук поднять на грудь, а затем опустить на пол для повторения. Выполнив нужное количество раз, выполняют упражнение другой рукой. Сделать 4–6 подходов по 5 10 раз в под...
Читать далее »

Американская система боди флекс

По мнению ее создательницы Гриэр Чилдерс, она в кратчайшие сроки поможет не только женщинам, но и мужчинам стать стройными, сияющими молодостью и здоровьем. И не нужны строгие диеты, сжигатели жира и супертренажеры! Диафрагмальное дыхание и упражнения, выполняемые за 15 минут, – вот и все, что потребуется взамен… Как вы дышите...
Читать далее »

Секреты тренинга от профессионалов

Перед вами практические секреты тренинга от профессионалов бодибилдинга. • Правильная техника начало начал. Как быть, если вы новичок? Всякий раз подзывать к себе инструктора? Запомните: правильная техника любого упражнения включает в себя одни и те же базовые элементы. Будете делать их правильно, все остальное приложится. Итак, элем...
Читать далее »

Упражнения со штангой для мышц туловища

Наклоны туловища со штангой на плечах. И. п. – положить штангу на плечи, ноги расставить в стороны, чуть шире плеч, в одну линию. Из этого положения, прогибая спину в пояснице и сгибая ноги в коленных суставах, выполняют наклон туловища вперед. Выполнив нужное количество раз, кладут штангу на стойку или опускают на помост. Сделать 6 ...
Читать далее »

Упражнения со штангой для развития силы мышц ног

Приседание со штангой на груди. И. п. – со стойки поднять штангу на грудь, локти подняты до уровня плеча, ноги расставлены в стороны на ширине плеч. Из этого положения выполняют приседание – присесть и встать в исходное положение. Сделать 6 10 подходов по 4 10 раз в подходе, отдых до 5 минут. Упражнение укрепляет все ...
Читать далее »

Упражнения для атлетической подготовки

Для атлетической подготовки спортсменов пригодны только упражнения со штангой. Такая подготовка должна осуществляться параллельно со всеми видами подготовки на протяжении всего годового цикла. • Упражнения подбираются с учетом решаемой задачи. • Тренировочные нагрузки по каждому упражнению должны быть пороговыми. Все...
Читать далее »

Упражнения со штангой для развития мышц ног, туловища и рук

Подъем штанги на грудь от бедра в полуподсед. И. п. – штангу хватом «на ширине плеч», наклонив туловище и согнув ноги, положить на середину бедра. Спина прогнута в пояснице, руки опущены и прямые, плечи впереди грифа на 10–12 см. Из этого положения синхронной и импульсной работой мышц разгибателей ног, таз...
Читать далее »